Sodexo

Aktivnosti

  • Priprava marketinške strategije
  • Priprava strategije nastopa na družbenih omrežjih
  • Vsebinska priprava in oblikovanje komercialne ponudbe
  • Oblikovanje logotipa
  • Oblikovanje in izdelava spletne strani in vsebin
  • Predstavitveni video
  • Animirane novoletne voščilnice
  • Grafično oblikovanje