Portal e-VEM

Portal e-VEM je državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike, ki omogoča hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo.

Z dodajanjem izobraževalnih vsebin s področja podjetništva je naročnik uporabnikom želel približati uporabo elektronskega poslovanja z javno upravo in možnost ustanovitve podjetja ali s.p.-ja preko spleta. V ta namen smo na portal umestili nove rubrike Začenjam, Razmišljam, Začenjam, Poslujem s podjetniško vsebino. Strukturo novih vsebin smo pripravili z Ministrstvom za javno upravo, vsebine pa v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT.

AKTIVNOSTI

  • Pomoč pri pripravi strukture novih rubrik na spletni strani
  • Preurejanje obstoječih vsebin po načelih spletnega pisanja in priprava novih vsebin
  • Vsebinski marketing
  • Vsebinska optimizacija: raziskava in uporaba ključnih besed, meta opisov
  • Svetovanje in izvedba delavnice za urednike spletnih strani (Kako pisati za splet)