Penina Bjana

AKTIVNOSTI

  • Oblikovanje spletne podstrani
  • Organizacija dogodka za novinarje
  • Priprava sporočila za javnost in drugih materialov za novinarje