Inštitut za disleksijo

Inštitut za disleksijo se ukvarja s testiranjem za disleksijo, izobraževanjem staršev in učiteljev in ozaveščanjem širše javnosti o disleksiji. Nastal je v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Ob vse večjih potrebah javnosti po informacijah o disleksiji, je postalo jasno, da Inštitut potrebuje lastno identiteto in samostojno spletno stran, kjer bodo uporabnikom na voljo informacije in novice o disleksiji, testiranju ter možnost hitrga naročanja na testiranje.

Pri izdelavi spletne stani smo si med drugim zadali cilj: stran mora osebam z disleksijo, ki težko berejo, omogočati enostvano branje vsebin.

AKTIVNOSTI

  • Izdelava logotipa in celostne grafične podobe
    Izdelava spletne strani prilagojene osebam z disleksijo (žični okvirji, oblikovanje, programiranje)
  • Vsebinski marketing – priprava bloga s strokovnjaki, organizacija predavanj, urednikovanje Facebooka
  • Priprava strategije vsebinskega marketeinga Vsebinska zasnova in organizacija največjega dogodka za starše in učitelje otrok z disleksijo Disleksija, ot(r)ok skritih zakladov

REZULTATI

Nova identiteta in spletna stran pripomoreta k večji prepoznavnosti Inštituta za disleksijo kot ključne institucije v slovenskem prostoru, ki združuje strokovnjake področja specifičnih učnih težav, psihologije, jezikoslovja, pedagogike in andragogike. Spletna stran z različnimi orodji in pripomočki osebam z disleksijo omogoča enostavnejše branje. Uprabnik si sam izbere tipografijo, velikost pisave, barvo ozadja in širino stolpca, tako si stran si prilagodi na način, da je zanj najbolj berljiva.