Osnovni napotki za učinkovito pisanje besedil za spletne strani

Pisanje besedil za spletne strani a spletne strani Balis vsebinski marketing

Za daljše zadrževanje bralca na strani je potrebo upoštevati določene tehnične zakonitosti in pravila za pisanje besedil za spletne strani.

Bralec na spletu zaradi mnogih motečih dejavnikov bere hitro, preskakuje stavke ali kar cele odstavke, bere površno, stran skenira, namesto, da bi jo bral podrobno. Z očmi išče tiste dele na stani, ki bi ga pritegnili. Na telefonu s hitrim drsanjem po zaslonu je stopnja pozornosti še nižja. Z vami delimo nekaj nasvetov, kako bralca prepričati, da bo besedilo prebral do konca ali vsaj v večji meri.

SPOZNAJMO NEKAJ TEHNIČNIH PRAVIL ZA PISANJE BESEDIL ZA SPLETNE STRANI

Pisanje spletnega besedila bo učinkovito, če bomo upoštevali slednje:

BISTVO POVEJMO TAKOJ

Zelo je pomembo, da bralcu že takoj na začetku povemo, kaj ga čaka na spletni strani, zato na vrhu strani povzemimo bistvo. V kolikor ga bo ta del besedila pritegnil, se bo odločil in bral naprej.

NASLOVI NAJ BODO RELEVANTNI

Bralcu že z naslovom povejmo, o čem bo tekla beseda. Naslovi in podnaslovi naj bodo relevantni, naj povedo bistvo vsebine in ne zavajajo.

BESEDILO RAZDELIMO NA ODSTAVKE

Spletno besedilo oziroma tekste razdelimo na odstavke. Ti naj bodo kratki, vsak odstavek naj ima le eno sporočilo. Tem delom besedila lahko dodajajmo mednaslove, ki povzamejo vsebino odstavka.

UPORABLJAMO ALINEJE

Za naštevanje uporabljajmo alineje. Mnoge raziskave kažejo, da se uporabniki na alinejah radi zadržujejo in jih berejo. Alineje bralcu obljubljano logično nadaljevanje in mu sporočajo, da se bo tematika poglobila. Alineje pomagajo vsebino predstaviti na logičen in zelo pregleden način.

KONTRAST VEČA BERLJIVOST

Odebelimo ključne besede, uporabljajmo večje fonte in razmak med vrsticami. Tudi kontrast med barvo ozadja in črk pomaga pri berljivosti.

PRILAGODIMO DOLŽINO BESEDILA

Prilagodimo dolžino besedila – predolga in predvsem nečitljiva besedila odvračajo pozornost. A pozor, potrebno je vedeti, da določeni bralci potrebujejo in želijo poglobljena besedila, še posebej, če gre za nov ali tehnično zahtevnejši izdelek, storitev. Kot že napisano zgoraj, pa je predvsem pomembno, da že na začetku izpostavimo bistvo – temu rečemo načelo obrnjene piramide, ki jo bomo podrobneje predstavili kasneje v članku.

PORAVNAVE IN PODČRTAVANJE BESEDIL

Leva poravnava je bolj berljiva kot sredinska.

Besedila ne podčrtavajmo. Podčrtano besedilo je namenjeno povezavam. Uporabnik pri podčrtanem besedilu pričakuje, da je na njem povezava, ki ga vodi na drugo stran.

NE POZABITE NA SLIKE

Na začetek besedila vstavimo relevantno sliko z opisom.

SPOZNAJMO, KAKO UPORABNIK NA SPLETU BERE

Nekaj glavnih tehničnih značilnosti pisanja besedil za splet ste spoznali, da bomo lažje razumeli, zakaj so tako pomembne, moramo spoznati kako na spletu beremo vsebine. Pri tem pomislite, kako sami uporabljate splet. Površno in neučakano, tako kot večina uporabnikov interneta. Ključne informacije, ki jih iščemo, pričakujemo takoj. Le en klik stran nam je namreč na voljo že druga vsebina. Medtem ko beremo vsebino, hkrati gledamo televizijo ali pa vsebino beremo na telefonu takrat, ko čakamo v vrsti v trgovini. Naša pozornost na spletu je torej zelo šibka.

Bralce bomo ohranili na spletni strani, če jim bomo ponudili:

  • kratek povzetek vsebine v naslovu in prvemu odstavku (načelo obrnjene piramide),
  • kratke odstavke in strnjena besedila,
  • jasno, enostavno izražanje s kratkimi stavki ali alinejami,
  • vizualne pripomočke: slike, video, piktograme, infografike,
  • CTA – poziv k akciji.

NAČELO OBRNJENE PIRAMIDE

Nacelo obrnjenje piramide Spletno pisanje Balis Vsebisnki marketing

Načelo obrnjene piramide se razlikuje od tradicionalnega akademskega pisanja in uči, da je pri spletnem pisanju potrebna takojšna izpostavitev osrednje informacije, ki naj bo jasno opredeljena že v naslovu.
V nadaljevanju zapišimo kratek povzetek, tako bo bralec takoj pridobil informacijo, kaj lahko od vsebine pričakuje, oziroma izvedel, ali gre za vsebino, ki jo išče.
Na koncu ne pozabimo na poziv k akciji, kjer zelo točno povemo, kaj od bralca pričakujemo.

Delite vsebino:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Preberite tudi...