3 priporočila za uporabo vsebinskega marketinga v malih podjetjih

Balis vsebinski marketing tekstopsije vsebinska strategija

Večkrat sem že v svojih člankih zapisala, da vsebinski marketing deluje, ne glede na velikost podjetij. Tuji viri, izkušnje in rezultati raziskave, ki sem jo izvedla, kažejo, da podjetje za vidne rezultate ne potrebuje velikih proračunov in tako lahko mala in mikro podjetja konkurirajo velikim, ki v vsebinski marketing vlagajo velike vsote. Pri tem, pa je potrebno upoštevati nekaj priporočil:

1. POIŠČITE NIŠO, KJER LAHKO POSTANETE VELIKI

Pomembno je, da mala podjetja na podlagi lastnih prepoznanih prednosti, poznavanja konkurence in ciljne publike poiščete svojo nišo, ki je veliko podjetje prav zaradi svoje velikosti ne more personalizirano obdelati. Tako lahko najdete svoje malo področje, kjer lahko postanete »veliki«.

2. POSTAVITE JASNE IN MERLJIVE CILJE

Postavljanje ciljev in priprava strategije začneta s spoznanjem, kaj želite doseči. Brez opredelitve ciljev podjetje pravzaprav ne ve, kaj želi doseči. Različne vsebine namreč delujejo različno in dosegajo različne cilje. Če želite recimo zadrževati in povečati število kupcev, bo vsebina popolnoma drugačna od tiste, ki je namenjena pridobivanju novih strank.

3. DOKUMENTIRAJTE STRATEGIJO VSEBINSKEGA MARKETINGA

Temelj učinkovitega izvajanja vsakega vsebinskega marketinga, ki prinaša rezultate, so dokumentirana strategija in jasni, merljivi cilji. Čeprav tuje raziskave kažejo, da podjetja poznajo pomen zapisne strategije, tega v večini ne naredijo.

Zanimivo je, da sem do enakih rezultatov prišla v svoji raziskavi o uporabi in učinkih vsebinskega marketinga, ki je pokazala, da slovenska mikro in mala podjetja vsebinski marketing v veliki meri izvajajo in so pri tem vztrajna, a v večinoma nimajo zapisane strategije vsebinskega marketinga ali je sploh nimajo, kar se odraža v nedoseganju rezultatov. Podjetja, ki imajo vsebinsko strategijo dokumentirano, dosegajo dobre ali celo odlične rezultate.

Delite vsebino:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Preberite tudi...